Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Làm thế nào để phân loại đồ chơi con vẹt?
- May 07, 2018 -


Các đồ chơi con vẹt được chia thành đồ chơi con vẹt loofah, đồ chơi con vẹt bằng gỗ, đồ chơi con vẹt acrylic, đồ chơi con vẹt dây bông và đồ chơi vẹt chuông hình hỗn hợp theo các vật liệu được làm.


Từ quan điểm vật chất của xem, đồ chơi vẹt loofah và đồ chơi con vẹt bằng gỗ là đồ chơi vẹt tự nhiên, và đồ chơi vẹt acrylic là đồ chơi vẹt rắn.


Chia ra từ màu sắc, đồ chơi vẹt loofah và đồ chơi vẹt acrylic là đồ chơi vẹt đầy màu sắc, trong khi đồ chơi con vẹt hỗn hợp hoặc gương là đồ chơi chống vẹt.


Chia ra từ nơi sản xuất, đồ chơi vẹt loofah và đồ chơi con vẹt bằng gỗ là đồ chơi vẹt tự chế, trong khi đồ chơi vẹt acrylic được nhập khẩu đồ chơi vẹt.